Δεν είναι απλά μια έγκριση.

Συχνά η οικοδομική ‘Αδεια Δόμησης τόσο ως προς το περιεχόμενο, αλλά και ως προς τη διαδικασία έκδοσής της, αντιμετωπίζεται ως μια γραφειοκρατική διαδικασία τυπικού χαρακτήρα χωρίς ιδιαίτερο ουσιαστικό περιεχόμενο.
Στην πραγματικότητα αυτή η προσέγγιση είναι όχι απλώς λανθασμένη, αλλά αποτελεί έναν από τους βασικότερους λόγους για την χαμηλή ποιότητα πολλών κτιρίων στη χώρα μας.
Μέσω της διαδικασίας έκδοσης οικοδομικής άδειας εξασφαλίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο των απαραίτητων μελετών που απαιτούνται για την τεχνικά και ποιοτικά άρτια εκτέλεση ενός οικοδομικού έργου.
Παράλληλα,πρέπει να  καθορίζεται η ανάθεση της μελέτης & επίβλεψης του κτιρίου σε έμπειρους Διπλωματούχους Μηχανικούς (ΑΕΙ) οι οποίοι να έχουν την απαραίτητη γνώση και εμπειρία για το κάθε είδος μελέτης που υπογράφουνε.

Η άδεια δόμησης απαιτεί τέσσερις βασικές μελέτες για την έκδοσή της:

  • Τοπογραφικό διάγραμμα
  • Αρχιτεκτονική μελέτη
  • Στατική μελέτη
  • Μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων

Πόσο κοστίζει η έκδοση άδειας δόμησης;

Το κόστος της άδειας δόμησης εξαρτάται από τις απαιτούμενες μελέτες, τα τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας δόμησης,το εμβαδόν του οικοπέδου κλπ. Μετά την ψήφιση του Ν.3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων», σύμφωνα με τον οποίο οι «ελάχιστες αμοιβές» μηχανικών καταργούνται, ο καθορισμός της αμοιβής αποτελεί προϊόν ελεύθερης διαπραγμάτευσης με τον πελάτη.