Στατικές μελέτες – Στατικές Μελέτες Σεισμοπλήκτων – Μελέτες στατικής επάρκειας – ΚΑΝΕΠΕ – Δομικές Τρωτότητες – Εργαστηριακοί ελέγχοι

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΙΣ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  (ΑΠΟ ΤΟ 1999)

Το γραφείο ιδρύθηκε από τον Θεόδωρο Ευθυμίου  έπειτα από μακρόχρονη ενασχόλησή του με την εκπόνηση στατικών μελετών και επιβλέψεων σε εταιρείες στατικών μελετών Ε’ Τάξης από το 1999.

Πλαισιώνεται από πολιτικούς μηχανικούς με πολυετή εμπειρία στην εκπόνηση στατικών μελετών (οπλισμένου σκυροδέματος, χάλυβα, φέρουσας τοιχοποιίας , ξύλινων κατακευών)  εκπονόντας στατικές μελέτες  σε ολόκληρη την χώρα.

Μελέτες Στατικής Επάρκειας Σεισμοπλήκτων Κτηρίων

Εδώ και δύο δεκαετίες έχουμε εκπονήσει επιτυχώς πληθώρα μελετών από οπλισμένο σκυρόδεμα καθώς και ελέγχους στατικής επάρκειας -ενισχύσεις  υφιστάμενων κατασκευών.

Έχοντας γίνει η αυτοψία ενός κτιρίου σε περιοχή που έχει πληγεί από σεισμό, έχουν καταγραφεί οι τυχόν βλάβες που έχουν υποστεί τα δομικά στοιχεία του φέροντος οργανισμού και το επόμενο βήμα είναι η αποκατάσταση ή/και η ενίσχυση του κτιρίου.

Οι κατηγορίες των κτιρίων έχουν ως εξής:

  • Κατηγορία Α . Κτίρια με βλάβες που δεν επηρεάζουν τη γενική ευστάθεια τους
  • Κατηγορία Β.  Κτίρια με βλάβες που επηρεάζουν τη γενική τους ευστάθεια

Με προυπηρεσία σε ελέγχους στατικής επάρκειας στα σεισμόπληκτα των Ανω Λιοσίων (άνω των 100 μελετών στατικές επάρκειες αλλά και ενίσχυσης) στον σεισμό του 1999 το μελετητικό υπόβαθρο στατικής επάρκειας είναι μεγάλο καθώς έχουν διαμορφωθεί ιδιόκτητα λογισμικά για το συγκεκριμένο λόγο .

Μελέτες Στατικής Επάρκειας Αυθαιρέτων κατασκευών κατά τον Ν4495/2017

Σύμφωνα με το εδάφιο η΄ του άρθρου 99 του Ν.4495/17, κάθε δήλωση αυθαιρέτου απαιτείται να συνοδεύεται από μελέτη στατικής επάρκειας.
Το αυτό ισχύει ακόμα και για τα ακίνητα που έχουν υπαχθεί στον Ν.4178/13 αλλά με βάση το ΔΕΔΟΤΑ κατατάσσονται σε κατηγορία «Υ», δηλαδή Υψηλής προτεραιότητας περαιτέρω ελέγχου.

Πότε υποβάλλεται η μελέτη στατικής επάρκειας

1) Για αυθαιρεσίες που δηλώνονται για πρώτη φορά στον Ν.4495/17, από την ημερομηνία υπαγωγής εντός:

  • 5 ετών για τα κτήρια σπουδαιότητας Σ2 π.χ. κατοικίες, γραφεία, καταστήματα, ξενοδοχεία, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εμπορικές αποθήκες κ.λπ..
  • 3 ετών για τα κτήρια σπουδαιότητας Σ3 και Σ4 π.χ. εκπαιδευτήρια, κτήρια δημόσιων συναθροίσεων, νοσοκομεία κ.λπ.

2) Για αυθαιρεσίες που έχουν ήδη υπαχθεί στον Ν.4178/13:

  • κατά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτηρίου ως αυτή ορίζεται στα άρθρα 53 και επόμενα του Ν.4495/17

Αναλαμβάνουμε μελέτες στατικής επάρκειας κατασκευών με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Το κόστος της μελέτης δεν υπολογίζεται ανά τ.μ. αλλά κατ’ αποκοπή έπειτα απο συμφωνία και εξαρτάται από τη μορφή του κτηρίου, τον χρόνο κατασκευής του, το κανονιστικό πλαίσιο που θα χρησιμοποιηθεί , το αν υπάρχουν σχέδια ξυλοτύπων ή όχι, το αν απαιτείται να γίνει αποτύπωση και διαμόρφωση στατικών σχεδίων (πέρα από την απαιτούμενη αποτύπωση αρχιτεκτονικών που γίνεται από τον μηχανικό που αναλαμβάνει τη δήλωση στον Ν.4495/17).

Εργαστηριακοί Ελέγχοι

Το γραφείο μας , αναλαμβάνει τους εργαστηριακούς ελέγχους αποτίμησης της πραγματικής αντοχής των υλικών του φέροντος οργανισμού (χάλυβα, σκυρόδεμα), βάση της αντίστοιχης νομοθεσίας που θα απαιτηθούν.

Μελέτες Μεταλλικών Κατασκευών

Η εξειδίκευση στίς στατικές μελέτες  μεταλλικών κατασκευών κτιρίων είναι επίσης ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του γραφείου. Απο το 2005 συνεργαζόμαστε με εταιρίες μεταλλικών κατασκευών (Μελέτες εφαρμογής, δημιουργία κατασκευαστικών σχεδίων, κατασκευαστικών λεπτομερειών, φύλλων κοπής κ.λ.π.) και φυσικά την εκπόνηση  των μελετών για την  πολεοδομία.

Με δυο λόγια, συνδυάζοντας ποιότητα,  ευέλικτους χρόνους παράδοσης και ανταγωνιστικές τιμές, αποτελούμε  την πλέον ολοκληρωμένη και αξιόπιστη λύση   για κάθε ιδιώτη όπως και για κάθε συνάδελφο μηχανικό/γραφείο/εταιρεία.